De aansturing gaat op zijn kop

Onze module baan werd al een paar jaar aangestuurd door het systeem Dinamo. Dat had als voordeel dat er analoge en digitale locomotieven op konden rijden. Bovendien was het een blok gestuurd systeem. Opgemerkt moet worden dat het een complex systeem is die niet door iedereen wordt begrepen. Het resultaat is dan ook dat de bediening, het opheffen van storingen en nog wat zaken maar door een paar mensen van de club kan/kon worden gedaan. De kans op storingen was bij ons veel aanwezig omdat de baan bestaat uit 13 modules met een gezamenlijke lengte van c.a. 14 meter. We hebben de bekabeling al een paar keer aan gepast om dit er uit te halen, maar het lukte nooit helemaal. Kortom Dinamo is een mooi systeem maar na nu blijkt het toch niet helemaal geschikt voor onze club van 17 leden. We hebben dus met zijn allen besloten om te stoppen met Dinamo en het te verkopen.
We stappen over op ‘gewoon’ DCC.
Het volgende gaat het worden.
De digitale centrale van Digikeijs de DR5000. Voorlopig gaan we gebruik maken van deze centrale die in het bezit is van een lid die er (nog) niets mee doet.
De wisselbediening die we nu verzorgen via de OC32 van het Dinamosysteem laten we zitten. Op 2 van de 3 prints moeten een paar aanpassingen gedaan worden om ze geschikt te makend voor DCC. De Conrad motoren bij het schaduwstation worden vervangen door servo’s.
De belangrijkste wijziging vind plaats voor de bezetmelding.
Bij het DCC protocol worden over het algemeen S88 modules gebruikt. Behoudens de kosten zit daar toch altijd een luchtje van storinggevoeligheid aan. We wilden de bezetmelding via de loconetbus laten lopen en dit kwam als vervangende oplossing uit de bus.
Het systeem wordt geleverd door Nico Teering en bestaat uit de volgende onderdelen:

De microprocessor Arduno Uno            rechts het Arloco loconet shield
Deze prik je op de Arduino

 

 

 

 

Een Okkie detectie print. Aan twee zijden worden  deze printen met 9 aansluitpunten
door verbonden met de Arloco (1GND). Aan beide zijde van de Arloco komt een
Okkie. Dus 16 bezetmeldpunten.

 

 

Aan de linkerzijde van het Arlocoshield hangt nog een tweede okkie.

Omdat de baan lang is en er toch minimaal 7 treinen moeten kunnen rijden plaatsen we er een Booster/Hub bij.

Deze booster/Hub is een product van de Railclub Utrecht en wordt in  onderdelen geleverd. Hij is niet alleen booster maar ook zoals de naam zegt hub. Een dubbelfunctie. Hij geeft het DCC signaal door en verzorgt op zijn deel van de baan, het vermogen. We kunnen kiezen uit 1,5 Amp (standaard), 3 of 6,5 Amp. Hij kan dus op gevoerd worden. Bovendien is hij een doorgeefluik (bus) voor het stuursignaal.  Er kan hand gestuurd gereden worden door b.v. een Roco maus 2 en- of Multimaus in te pluggen. Je kunt dan mee lopen met je rijdende trein en tussentijds van positie wisselen door een andere plug te kiezen. De RJ12 connectoren steken door het hout heen en aan de achterzijde of voorzijde van de modulebaan kunnen de treinen worden bediend. De wissels kunnen bediend worden via de centrale of via de computer door in het railplan van de software op de wissels te klikken.

Zo ziet de schakeling en sturing via de booster/hup er uit. De DCC aansluiting is afkomstig van de centrale evenals de bus + DCC. De DCC bus kan ook Expresnes zijn en is ook afkomstig van de centrale. De DR5000 beschikt over beide aansluitingen. Je kan dus een handregelaar via loconet  als een Multimaus via Expressnet aansluiten.

Ter verduidelijking.

Wat is LocoNet?

LocoNet is een principe van werken (het ‘Net’ in de naam zegt het al). Het is een zogenaamd peer-to-peer netwerk. Het is door Digitrax uitgevonden/ontwikkeld, waarbij Ethernet als voorbeeld heeft gediend. In dit netwerk zijn alle aangesloten apparaten gelijkwaardig en kunnen zelfstandig berichten de ‘lijn’ op sturen en moeten zich daarbij houden aan het LocoNet-protocol. Ze moeten alleen opletten dat ze niet door elkaar ‘praten’.
Digitrax heeft de specificaties en de hardware dusdanig aangepast aan onze ‘ruwe’ (voor elektronica) modelbaanomgeving, dat storingen buiten de deur worden gehouden.

Voedingsspanning ook uit het Net

Net zoals bij onze thuisnetwerken, kunt u een willekeurig apparaat, dat voorzien is van een LocoNet-aansluiting, verbinden met het LocoNet. Vergelijk dit met PC’s aansluiten op een hub of switch.
LocoNet heeft daarbij als extra de voorziening, dat ook de energie voor een dergelijk apparaat uit ‘het Net’ betrokken kan worden, bijvoorbeeld voor handregelaars en bezetmelders. Tot zover de hardwarekant van de zaak.

Softwarematig kunnen in principe alle aangesloten apparaten met elkaar praten. Er is dus niet per se een z.g. Master nodig, zoals die bij alle andere systemen wel nodig is. Zo kan een schakelmodule bijvoorbeeld direct naar meldingen van een terugmelder luisteren, en zo naar eigen goeddunken iets doen.

De centrale als beheerder

Er is echter wel één speciaal apparaat, waarvan er ook maar één op ‘het net’ aanwezig mag zijn. Dat is het zogenaamde ‘Command Station’. Dit is doorgaans wat wij onder ‘centrale’ verstaan. De centrale is dus een heel bijzonder LocoNet-apparaat, daar deze het beheer heeft over alle andere apparaten die, via de rails, met die centrale verbonden zijn. Dus de loc- en accessoiredecoders.

Voor de goede orde: het Command station (de centrale) is de enige, directe, verbinding tussen LocoNet en de rails, als het gaat om het genereren van besturingsopdrachten voor de locdecoders. Een dergelijk Command Station mag daarom slechts eenmaal op het complete netwerk aangesloten zijn, daar er anders twee kapiteins op hetzelfde schip verschijnen…

XPressNet

XPressNet is de protocol-‘taal’ die door de Roco Maus-familie en de Lenz LZV100 centrale gesproken wordt. Dit is een verbeterde/uitgebreidere versie van het Lenz X-bus protocol. Lenz noemt het DIGITAL Plus XpressNet. Op XPressNet kunnen, via de XPressNetkabel (zie: afbeelding 04), de volgende apparaten aangesloten worden: LH100-Handregelaar met toetsenbord, LH90-Handregelaar met knoppen, LI-USB-Ethernet Netwerk Interface, LI100, LI100F en LI101F-Computer Interface, LA152-XpressNET adapter voor het aansluiten van de LH90 en/of LH100.

 
 
 

Met betrekking tot de  gebruikte hardware verwijzen we naar:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,74161.0.html
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58491.0
https://arcomora.wordpress.com/download/
In deze draadjes staat pressies omschreven hoe de systemen werken.
Dus de loconetbus gebruiken wij voor de aansturing inclusief de bezetmelding en ExpressNet voor de handbesturing.

 

Advertenties

Nieuwe activiteiten

Het schiet alweer lekker op dit jaar en het winterseizoen is weer begonnen. De modulebaan wordt aan gepakt. De aansturing van de baan gebeurde centraal vanuit een soort kist waarin alle elektronica was onder gebracht.Vanuit dat punt liepen er lange kabels naar de modulebakken die de blokken aanstuurden. Dit was toch storings-gevoelig. Op aanraden van de leverancier van ons systeem  PiCommit (Dinamo) hebben we de bekabeling aan gepast. De bakken worden nu afzonderlijk door gelust met sub D connectoren (25 pins) en direct wordt de aansturing van het schaduwstation mee genomen. Dat is toch wel een behoorlijk klusje die we voor 10 november klaar moeten hebben. We staan dan in Dronten voor de manifestatie i.v.m. het 50 jarig bestaan van Theater De Meerpaal. Net als dit jaar zijn we van plan om in samenwerking met de bouwmarkt Okees volgend jaar weer een modelbouwmanifestatie te organiseren. Dat zal plaats vinden begin maart. Het programma moet nog worden uitgewerkt.

Wist u dit:

In het begin van deze eeuw zijn er een aantal structuurnota’s gemaakt die betrekking hadden op de mobiliteit in Flevoland. Een aantal hadden betrekking op spoorverbindingen. De lijn van Almere naar Lelystad lag lag er al en de roep om verlenging en uitbreiding kwam van diverse zijden. Er zijn een aantal oplossingen bedacht.
Dit was er een.

Spoorlijn Almere – Harderwijk

Deze nota is ons bezit en geeft aan dat er een aantal plannen het levenslicht zagen, waaronder een spoorweg zoals op die de kaart zichtbaar is. Het is dus de Hanselijn geworden. Wij als spoorweg modelbouwgroep zijn er over aan het nadenken om deze lijn in maquette werkelijkheid te laten worden. We verklappen nog niets, want het is er wordt een omvangrijk project. De gehele infrastructuur zal handmatig moeten worden gebouwd, omdat de huizen en winkels van Zeewolde nu eenmaal niet in de vakhandel verkrijgbaar zijn. Het zal een project worden voor de drie-rail spoorders en zal nog een hele klus worden.

Bewaren

grotere ruimte

Onze ruimte is een stukje groter geworden. We kregen er van de bouwmarkteigenaar c.a. 25 m2 bij en daar zijn we erg blij mee.
We hebben nu meer ruimte om aan andere projecten te werken. We hebben de verlichting aangepast, werktafels tegen de muren geplaatst en…..we hebben nu een fatsoenlijk lichtknopje bij de deur. Dus niet meer in donker het sleutelgaatje zoeken om de deur op slot te doen als we weg gaan. Hieronder even een paar plaatjes genomen door de smartfone.

Zo ging het tijdens de manifesatie

Wij als leden van de groep en ook Cees Koelewijn van bouwmarkt Okees, zijn totaal verrast door de overweldigende opkomst tijdens de manifestatie op vrijdag en zaterdag j.l. Honderden zagen treinen, vrachtauto’s schepen en vliegtuigen “in model”.
Hieronder een impressie van wat er er zo al te zien was. (meeste opnamen eigen leden en enkele afkomstig van Lokale Omroep Zeewolde)

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Modelbouwmanifestatie

De Modelspoorgroep Zeewolde organiseert in samenwerking met bouwmarkt Okees voor de derde keer een grote modelbouwmanifestatie in Zeewolde op 21 en 22 april a.s. De bouwmarkt faciliteert en stelt een groot gedeelte van de bovenverdieping ter beschikking. We kunnen beschikken over circa 500 m2 ruimte We beschouwen dit gebeuren  als een actie om de modelbouw een impuls te geven. Modelbouw in de breedste zin van het woord is een creatieve bezigheid die tegenwoordig op een hoog niveau ligt. Het is niet meer een treintje, vliegtuigje en bootjes aangelegenheid. De schaalmodellen zijn zeer nauwkeurig na gebouwd en worden aan gestuurd door geavanceerde elektronica. Modeltreinen rijden geautomatiseerd en worden bestuurd door computersoftware.
Er zijn veel manieren om te genieten van modelbouw. Sommigen maken een zo mooi mogelijke model, anderen koppelen daar techniek aan vast. ’t Is belangrijk dat de beginner zich laat inspireren door anderen, maar zich niet laat afschrikken door mensen die vastomlijnde meningen hebben over de invulling van de hobby. Uitgenodigd zijn clubs uit alle geledingen van de modelbouwwereld.

Hier onder staan de deelnemers.

Een Modelbaan uit Duitsland gemaakt tussen 1940-1945 (2,5 x 5
m), getoond door Reimund Beulen en John Schilperoort namens Euregio
Stammtisch Aken / Übach-Palenberg
Dit is een nostalgisch geheel en roept beelden op uit het verleden.
De Vaargroep Flevoland. Er is een buitenbassin waarin schepen varen.
www.vaargroepflevoland.nl
De Vereniging van Modelvliegers Gooi en Eemland. 
http://www.gooieneemlandvvm.nl/
De Modeltruckers uit Harderwijk. Zij hebben een rijoppervlakte van 100 m2
https://www.modeltruckersharderwijk.nl/
De Railclub Utrecht. Zij komen met een paar kleine module spoorbanen
banen en een aantal statische modellen..
http://www.railclubutrecht.nl/
Picommit Zwolle met een pendelbaan met draaischijf en een
demobaan voor auto’s.
http://www.picommit.nl/
En…..wij zelf. https://modelspoorgroepzeewolde.wordpress.com/ Onze baan staat opgesteld in onze eigen ruimte op de zelfde verdieping en is geheel computer gestuurd.

Alleen Picommit is een bedrijf, maar die hebben we
uitgenodigd omdat wij onze modelspoorbaan besturen met het Dinamo systeem.
Zij hebben dit aan ons hebben geleverd. Ze hebben een mooie pendelbaan
en die zetten ze neer.

De hele manifestatie is niet-commercieel en er wordt geen entree geheven. De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld door Cees Koelewijn van bouwmarkt Okees. Zij leveren ook nog een bijdrage door aan het plafond van de bouwmarkt een LGB spoorbaan (breedspoor) rond te laten rijden. Deze baan wordt in de nabije toekomst uitgebreid.

Openingstijden:

Op vrijdag 21 april vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur en

op zaterdag 22 april is de manifestatie geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

Het adres is Giek 17, 3891AK te Zeewolde

werk in uitvoering

Gisteravond, zijn we ondanks de vakantietijd toch even druk aan het werk geweest. De keerlus met dubbel spoor is voor wat betreft de rails kaal gemaakt. Het spoor was erg gevoelig voor warmtewisselingen en daar door sprong de rail regelmatig uit de railstoeltjes. Het kwam maar niet goed. Ook lag dit spoor onder verkanting en dat droeg ook niet direct bij aan een goed verloop. Dus er komt nieuwe rails op. De kleine bakjes zijn met borgpennen vast gezet en gaan niet meer uit elkaar bij vervoer.
DSCN3302-1

Ook zijn de bakovergangen opnieuw gefixeerd. Een enkeling zoals hierboven is deels opnieuw gelegd. De aansluiting op de linker bak liep omhoog en er hoeft niet schans worden gesprongen. Alle bakken zijn nu tegen elkaar vast getrokken met inbusbouten. De bouten zitten aan een kant (bak) door een koperen bus en aan de andere zijde (bak) in een slagmoer. M10!!

DSCN3303-2

 

Hier boven wordt aan het dorp gewerkt. Het kon niet anders, maar naast de kerk komt een kerkhof. Eerst worden de stoepranden met klei gemaakt.

DSCN3300

Hierboven is zichtbaar gemaakt hoe het nieuwe schaduwstation wordt gebouwd. Verscholen achter de nog te maken achtergrond komen drie sporen van c.a. 8 meter te lopen. Deze worden via een wisselstraatje aan beide zijden aan gesloten op de keerlussen. Door de gekozen lengte zijn we in staat om op deze sporen 6 treinen op te stellen die via relais geschakeld worden. (buiten om het Dinamosysteem om). Dit scheelt veel geld. De hangende bakdelen zijn te verwijderen en op te vouwen d.m.v. scharnieren.